ประกาศผล โครงการที่เปิดรับ


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
   โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 เม.ย. 2567)

ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประเภท ประเภท เทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์

ประเภท โครงการโควตาจังหวัดสระแก้ว
   โครงการโควตาจังหวัดสระแก้ว (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 เม.ย. 2567)
Top