รายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย)
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่


ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด            รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 เม.ย. 2558]

        ประเภท รับตรงทั่วประเทศ            รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 เม.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]