สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1
ทางไปรษณีย์ ดาว์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2/2557)   [ปิดรับสมัครวันที่ 16 พ.ย. 2557]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สอบคัดเลือก            โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ต.ค. 2557]
           โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ต.ค. 2557]

        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธ.ค. 2557]

        ประเภท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค. 2557]