ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2558]

        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 ก.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท ภาคพิเศษและภาคปกติ คัดเลือก            ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 มิ.ย. 2558]

        ประเภท คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบคัดเลือก            หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 มิ.ย. 2558]

        ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี            โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2) วิทยาเขตจันทบุรี   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        Bachelor of Engineering Degree (English Program)            Bachelor of Engineering Degree (English Program)   [End date 10 July 2015]