ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1

ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)   [ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิ.ย. 2558]

        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 ก.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 3 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 7 ก.ค. 2558]

        Bachelor of Engineering Degree (English Program)            Bachelor of Engineering Degree (English Program)   [End date 10 July 2015]

        ประเภท ภาคพิเศษ คัดเลือก            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ครั้งที่ 3   [ปิดรับสมัครวันที่ 9 ก.ค. 2558]