ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1

ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 ก.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 3 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 7 ก.ค. 2558]

        Bachelor of Engineering Degree (English Program)            Bachelor of Engineering Degree (English Program)   [End date 10 July 2015]

        ประเภท ภาคพิเศษ คัดเลือก            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ครั้งที่ 3   [ปิดรับสมัครวันที่ 9 ก.ค. 2558]