ประกาศผลการสอบข้อเขียน(ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย) ประเภทหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ และพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2558


สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1
ทางไปรษณีย์ ดาว์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธ.ค. 2557]

        ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี            โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 พ.ย. 2557]