ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธ.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ต.ค. 2558]

        ประเภท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   [ปิดรับสมัครวันที่ 16 ต.ค. 2558]

        ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง (โครงการช้างเผือก)            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง (โครงการช้างเผือก)   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค. 2558]