สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1
ทางไปรษณีย์ ดาว์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2/2557)   [ปิดรับสมัครวันที่ 16 พ.ย. 2557]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธ.ค. 2557]

        ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี            โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 พ.ย. 2557]

        ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)            โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)   [ปิดรับสมัครวันที่ 21 พ.ย. 2557]

        ประเภท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค. 2557]