ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์
   รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 ธ.ค. 2559)

ประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

ประเภท รับตรงทั่วประเทศ
   รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
Top