ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2) วิทยาเขตจันทบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท ภาคพิเศษและภาคปกติ คัดเลือก            ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 16 ก.ค. 2557]

        Bachelor of Engineering Degree (English Program)            Bachelor of Engineering Degree (English Program)   [End date 15 July 2014]