ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบคัดเลือก

ประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
   รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เม.ย. 2560)

ประเภท รับตรงทั่วประเทศ
   รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เม.ย. 2560)

ประเภท โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา
Top