ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท เทียบโอนผลการเรียน

ประเภท คณะดนตรีและการแสดง
   รับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ม.ค. 2560)

ประเภท โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)
Top